موقعیت شهر قصه روی نقشه

مهمانپذیر شهر قصه محمودآباد

محمودآباد، کیلومتر یک بلوار معلم
هتل های نزدیک
شروع قیمت 4,140,000 ریال
مازندران ، محمودآباد، خیابان شهید ناطق نوری ، دریا 28